SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Zeszyt 3 (1) 2004

Spis treści:

Zeszyt 3 (1) 2004 str. 5–17
Anita Biesiada, Barbara Kutkowska, Alicja Południak
WPŁYW DŁUGOŚCI CYKLU PRODUKCYJNEGO I POZIOMU INTENSYWNOŚCI NAKŁADÓW NA OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI ROLNICZEJ
 
Zeszyt 3 (1) 2004 str. 19–24
Dominik K. Gajowiak
ROLA ZAPASÓW W KSZTAŁTOWANIU PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ LIDERÓW ROLNICZEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI PRODUKCYJNEJ
 
Zeszyt 3 (1) 2004 str. 25–33
Agata Grużewska
PRZYDATNOŚĆ TEORII FUNKCJI PRODUKCJI W EKONOMICZNEJ ANALIZIE NISKOTOWAROWEJ PRODUKCJI ŻYWCA DROBIOWEGO
 
Zeszyt 3 (1) 2004 str. 35–44
Ryszard Kata
EFEKTY KREDYTÓW INWESTYCYJNYCH W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH NA PODKARPACIU W ASPEKCIE ICH PRZEKSZTAŁCEŃ STRUKTURALNYCH
 
Zeszyt 3 (1) 2004 str. 45–52
Leokadia Kiszczak, Beata Szczecińska
POJĘCIE UŻYTKÓW GRUNTOWYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH UREGULOWAŃ PRAWNYCH
 
Zeszyt 3 (1) 2004 str. 53–62
Bogdan Klepacki, Anna Żelazowska
ZMIANY W ZASOBACH SIŁY ROBOCZEJ I W MAJĄTKU A WYNIKI EKONOMICZNE PRZEDSIĘBIORSTW AGROBIZNESU
 
Zeszyt 3 (1) 2004 str. 63–76
Irena Kropsz
ANALIZA INFRASTRUKTURY NA OBSZARACH WIEJSKICH W BYŁYCH WOJEWÓDZTWACH SUDECKICH
 
Zeszyt 3 (1) 2004 str. 77–89
Iwona M. Kurek, Janina Sawicka
POLITYKA SPÓJNOŚCI W ROZSZERZONEJ UNII EUROPEJSKIEJ – SZANSE I WYZWANIA DLA SAMORZĄDÓW GMIN
 
Zeszyt 3 (1) 2004 str. 91–102
Urszula Kuśmierz-Gozdalik
LIDERZY OPINII I ICH WPŁYW NA DECYZJE ZAKUPOWE NABYWCÓW MIESZKAJĄCYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH
 
Zeszyt 3 (1) 2004 str. 103–115
Marzena Lemanowicz
GRUPY PRODUCENCKIE I MARKETINGOWE I ICH WPŁYW NA POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ ROLNIKÓW NA RYNKU
 
Zeszyt 3 (1) 2004 str. 117–124
Krystyna Szybiga
SPÓŁDZIELCZOŚĆ SZANSĄ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
 
Zeszyt 3 (1) 2004 str. 125–134
Bogdan M. Wawrzyniak
KIERUNKI EWOLUCJI STRUKTURY AGRARNEJ W POLSCE W ŚWIETLE SPISÓW ROLNYCH Z 1996 I 2002 ROKU
 
Zeszyt 3 (1) 2004 str. 135–144
Dariusz Zając
WYKORZYSTANIE ZASOBÓW PRODUKCYJNYCH Z GOSPODARSTWA ROLNEGO DO DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ PROWADZONEJ PRZEZ ROLNIKÓW NA WŁASNY RACHUNEK
 
Zeszyt 3 (1) 2004 str. 145–154
Aneta Zaremba
ANALIZA RYNKU ZIEMI ROLNICZEJ ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA W WYBRANYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
 

Zanleziono 14 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).