SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Zeszyt 3 (2) 2004

Spis treści:

Zeszyt 3 (2) 2004 str. 5–15
Lucyna Błażejczyk-Majka, Radosław Kala
WPŁYW POSTĘPU TECHNICZNEGO NA ZMIANY W PRODUKTYWNOŚCI I SUBSTYTUCJI CZYNNIKÓW PRODUKCJI ROLNICTWA FRANCUSKIEGO W LATACH 1980–1999. UJĘCIE SEKTOROWE
 
Zeszyt 3 (2) 2004 str. 17–26
Antoni Bombik, Anna Wolska
WYBRANE CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE EFEKT EKONOMICZNY PRODUKCJI ZIEMNIAKA
 
Zeszyt 3 (2) 2004 str. 27–35
Jadwiga Bożek, Lidia Luty
STATYSTYCZNA ANALIZA STRUKTURY OBSZAROWEJ INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W ROKU 2002
 
Zeszyt 3 (2) 2004 str. 37–46
Piotr Bórawski
UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA PRZYKŁADZIE GMINY STAROŹREBY
 
Zeszyt 3 (2) 2004 str. 47–53
Barbara Bujanowicz-Haraś, Jan Matras
EKONOMICZNA EFEKTYWNOŚĆ STOSOWANIA MIESZANEK MINERALNYCH BILANSUJĄCYCH ŻYWIENIE MINERALNE KRÓW MLECZNYCH W WYBRANYCH OBORACH ŚRODKOWOWSCHODNIEJ POLSKI
 
Zeszyt 3 (2) 2004 str. 55–64
Izabella Dunin-Kwinta
KONIECZNOŚĆ ZMIAN POLSKIEJ RYBACKIEJ FLOTY KUTROWEJ W UNII EUROPEJSKIEJ
 
Zeszyt 3 (2) 2004 str. 65–73
Tomasz Kamiński, Sławomir Zawisza
OCENA DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH W ROLNICTWIE W OPINII ROLNIKÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
 
Zeszyt 3 (2) 2004 str. 75–83
Grzegorz Koszela
ANALIZA PORTFELA O RYZYKU DOWOLNIE MAŁYM
 
Zeszyt 3 (2) 2004 str. 85–98
Irena Kropsz, Agnieszka Słociak
OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI CUKINII PRZY RÓŻNYCH METODACH UPRAWY
 
Zeszyt 3 (2) 2004 str. 99–109
Zenon Królikowski
LUDNOŚĆ WIEJSKA I ROLNICTWO W GOSPODARCE RYNKOWEJ – WYBRANE ASPEKTY
 
Zeszyt 3 (2) 2004 str. 111–120
Paweł Malinowski
WSPÓLNA ORGANIZACJA RYNKU CUKRU W UNII EUROPEJSKIEJ I JEGO FUNKCJONOWANIE W POLSCE PO AKCESJI
 
Zeszyt 3 (2) 2004 str. 121–129
Tomasz Szuk
PRACOCHŁONNOŚĆ DLA WYBRANYCH UPRAW W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH DOLNEGO ŚLĄSKA
 
Zeszyt 3 (2) 2004 str. 131–138
Mirosław Wasilewski
METODY ABC I XYZ W ZARZĄDZANIU ZAPASAMI W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH
 
Zeszyt 3 (2) 2004 str. 139–147
Bogdan M. Wawrzyniak, Bolesław Wojtasik
ZMIANY WYKSZTAŁCENIA MIESZKAŃCÓW WSI W LATACH 1996-2002
 
Zeszyt 3 (2) 2004 str. 149–158
Xiaoman Zhu
MARKETING OWOCÓW W CHINACH
 
Zeszyt 3 (2) 2004 str. 159–167
Jolanta Zieziula
OCENA PROCESU DOSTOSOWAŃ POLSKIEGO RYBOŁÓWSTWA BAŁTYCKIEGO DO WSPÓLNEJ POLITYKI RYBACKIEJ UNII EUROPEJSKIEJ
 

Zanleziono 16 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).