SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Zeszyt 4 (1) 2005

Spis treści:

Zeszyt 4 (1) 2005 str. 5–19
Grażyna Adamczyk-Łojewska
ZRÓŻNICOWANIE PRZESTRZENNE I UWARUNKOWANIA STRUKTURALNE ROZWOJU GOSPODARCZEGO PODREGIONÓW
 
Zeszyt 4 (1) 2005 str. 21–31
Agata Binderman, Jolanta Binderman, Hanna Dudek
ANALIZA ILOŚCIOWA WYDATKÓW NA OCHRONĘ ZDROWIA W 2002 ROKU W POLSCE
 
Zeszyt 4 (1) 2005 str. 33–41
Jadwiga Bożek, Sławomir Kudryś
RYNEK MIĘSA KRÓLICZEGO W POLSCE W LATACH 2001-2003
 
Zeszyt 4 (1) 2005 str. 43–51
Piotr Cyrek, Marian Woźniak
ZNACZENIE INFORMACJI RYNKOWEJ DLA PRZEDSIĘBIORSTW HANDLU DETALICZNEGO
 
Zeszyt 4 (1) 2005 str. 53–62
Marta Downarowicz, Janina Sawicka
SZANSE I PERSPEKTYWY MŁODZIEŻY NA RYNKU PRACY
 
Zeszyt 4 (1) 2005 str. 63–70
Nina Drejerska
WPŁYW INWESTYCJI REALIZOWANYCH PRZY UŻYCIU KREDYTÓW PREFERENCYJNYCH NA DOCHÓD ROLNICZY W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH
 
Zeszyt 4 (1) 2005 str. 71–83
Arkadiusz Gralak
POZIOM KONKURENCYJNOŚCI WSCHODNICH REGIONÓW POLSKI NA TLE ZRÓŻNICOWAŃ MIĘDZYREGIONALNYCH
 
Zeszyt 4 (1) 2005 str. 85–92
Sławomir Juszczyk
METODA KLUCZOWYCH CZYNNIKÓW SUKCESU A MOŻLIWOŚCI OBNIŻENIA KOSZTÓW PRODUKCJI MLEKA W GOSPODARSTWACH WYSPECJALIZOWANYCH
 
Zeszyt 4 (1) 2005 str. 93–104
Radosław Lewandowski
HANDEL POLSKI Z KRAJAMI TRZECIMI NA RYNKU WOŁOWINY I CIELĘCINY W RAMACH WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ
 
Zeszyt 4 (1) 2005 str. 105–114
Bogdan Pomianek
ANALIZA EKONOMICZNA METOD UGOROWANIA GRUNTÓW ROLNYCH
 
Zeszyt 4 (1) 2005 str. 115–124
Halina Powęska
ZMIENNOŚĆ I ROZWÓJ FUNKCJI OBSZARÓW WIEJSKICH
 
Zeszyt 4 (1) 2005 str. 125–133
Bogdan M. Wawrzyniak, Bolesław Wojtasik
PRZEJAWY AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI ZWIĄZANEJ Z ROLNICTWEM
 
Zeszyt 4 (1) 2005 str. 135–143
Justyna Zwierzyk, Krystyna Żelazna
UWARUNKOWANIA PODZIAŁU RÓL I OBOWIĄZKÓW W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH ROLNIKÓW
 

Zanleziono 13 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).