SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Zeszyt 4 (2) 2005

Spis treści:

Zeszyt 4 (2) 2005 str. 5–15
Piotr Bórawski
OCENA ROZWOJU SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
 
Zeszyt 4 (2) 2005 str. 17–26
Tomasz W. Bralewski, Roman Hołubowicz
ROLA REKLAMY RADIOWEJ, TELEWIZYJNEJ I INTERNETU W DZIAŁANIACH PROMOCYJNYCH FIRM NASIENNYCH NA RYNKU POLSKIM
 
Zeszyt 4 (2) 2005 str. 27–34
Nina Drejerska
ROLA MARKETINGU SPOŁECZNEGO W TURYSTYCE
 
Zeszyt 4 (2) 2005 str. 35–40
Mahmud Geheder
PRODUKCJA OLIWEK ORAZ PRZEMYSŁ OLIWKOWY W LIBII, TUNEZJI, ALGIERII I MAROKO
 
Zeszyt 4 (2) 2005 str. 41–50
Andrzej Mantaj, Artur Ostromęcki, Dariusz Zając
DETERMINANTY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINACH MIEJSKO-WIEJSKICH I WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
 
Zeszyt 4 (2) 2005 str. 51–57
Katarzyna Michalak
WPŁYW ŚRODOWISKA RODZINNEGO NA ZACHOWANIA ŻYWIENIOWE MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ (NA PRZYKŁADZIE ŚRODOWISKA WARSZAWSKIEGO)
 
Zeszyt 4 (2) 2005 str. 59–67
Stanisław J. Paszkowski
PROCESY POLARYZACJI FUNKCJONALNEJ I DOCHODOWEJ GOSPODARSTW ROLNYCH W WARUNKACH GOSPODARKI RYNKOWEJ
 
Zeszyt 4 (2) 2005 str. 69–75
Wojciech Pizło
WSPÓŁCZESNE SPOŁECZEŃSTWO – W KIERUNKU SPOŁECZEŃSTWA OPARTEGO NA WIEDZY
 
Zeszyt 4 (2) 2005 str. 77–82
Magdalena Śmiglak, Anna J. Zielińska
ROLA INFORMACJI W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM CENOWYM W ROLNICTWIE W WYBRANYCH GMINACH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
 
Zeszyt 4 (2) 2005 str. 83–95
Mirosław Wasilewski
EFEKTYWNOŚĆ GOSPODARSTW INDYWIDUALNYCH W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA WYKORZYSTANIA KAPITAŁU OBCEGO
 
Zeszyt 4 (2) 2005 str. 97–102
Beata Winnicka, Artur Winnicki
ANALIZA STRUKTURY BEZROBOCIA KOBIET WIEJSKICH NA TERENACH TYPOWO ROLNICZYCH NA PRZYKŁADZIE POWIATU PRZASNYSKIEGO
 
Zeszyt 4 (2) 2005 str. 103–115
Joanna Zając
POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W KONTEKŚCIE WIELOFUNKCYJNEGO ROZWOJU GMIN WIEJSKICH
 

Zanleziono 12 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).