SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Zeszyt 5 (1) 2006

Spis treści:

Zeszyt 5 (1) 2006 str. 5–15
Jacek Białek
FUNDUSZE UE JAKO FORMA WSPARCIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW NA INWESTYCJE SŁUŻĄCE OCHRONIE ŚRODOWISKA W POLSCE
 
Zeszyt 5 (1) 2006 str. 17–26
Antoni Bombik, Katarzyna Rymuza
EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA WYBRANYCH KOMBINACJI UPRAWOWYCH STOSOWANYCH W PRODUKCJI ZIEMNIAKA JADALNEGO
 
Zeszyt 5 (1) 2006 str. 27–37
Mariusz Grębowiec
ZNACZENIE JAKOŚCI DLA PODNOSZENIA STOPNIA KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO
 
Zeszyt 5 (1) 2006 str. 39–49
Joanna Hernik
TOŻSAMOŚĆ ORGANIZACJI NON PROFIT NA PRZYKŁADZIE FEDERACJI ZIELONYCH GAJA
 
Zeszyt 5 (1) 2006 str. 51–60
Magdalena Mądra
PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I KONCENTRACJA SEKTORA BANKOWEGO JAKO ZAGROŻENIE LUB SZANSA ROZWOJU DLA POLSKIEJ BANKOWOŚCI
 
Zeszyt 5 (1) 2006 str. 61–70
Anna Oleńczuk-Paszel
SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH
 
Zeszyt 5 (1) 2006 str. 71–79
Robert Pałasz
SPRZEDAŻ I DZIERŻAWA GRUNTÓW ROLNYCH SKARBU PAŃSTWA W POLSCE
 
Zeszyt 5 (1) 2006 str. 81–88
Małgorzata Zajdel
PROCES KSZTAŁTOWANIA DOCHODÓW GOSPODARSTW ROLNICZYCH
 
Zeszyt 5 (1) 2006 str. 89–95
Sławomir Zawisza, Anna Jankowska-Dymet
ORGANIZACJA PROCESU ŻYWIENIA TURYSTÓW W GOSPODARSTWACH AGROTURYSTYCZNYCH (NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- -POMORSKIEGO)
 

Zanleziono 9 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).