SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Zeszyt 5 (2) 2006

Spis treści:

Zeszyt 5 (2) 2006 str. 5–15
Karolina Babuchowska, Roman Kisiel
WPŁYW SAMORZĄDU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYKŁADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
 
Zeszyt 5 (2) 2006 str. 17–24
Piotr Bórawski, Zbigniew Brodziński
ANALIZA FINANSOWA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
 
Zeszyt 5 (2) 2006 str. 25–35
Agata Grużewska
WPŁYW ZMIAN CEN ŻYWCA DROBIOWEGO ORAZ PASZY NA OPTYMALNĄ DŁUGOŚĆ ODCHOWU KURCZĄT BROJLERÓW W PRODUKCJI NISKOTOWAROWEJ
 
Zeszyt 5 (2) 2006 str. 37–46
Joanna Kisielińska
WYKORZYSTANIE ANALIZY DYSKRYMINACYJNEJ ORAZ SIECI NEURONOWYCH DO PROGNOZOWANIA SYTUACJI FINANSOWEJ GOSPODARSTW ROLNICZYCH Z WERYFIKACJĄ ROLI CZASU
 
Zeszyt 5 (2) 2006 str. 47–54
Jarosław Lira, Magdalena Śmiglak, Anna Zielińska
KRÓTKOTERMINOWE PROGNOZY CEN SKUPU TRZODY CHLEWNEJ JAKO PRZESŁANKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM CENOWYM W ROLNICTWIE
 
Zeszyt 5 (2) 2006 str. 55–62
Anton S. Malynovsky
STAN I PERSPEKTYWY DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH W SKAŻONYM RADIOAKTYWNIE REGIONIE CZARNOBYLU
 
Zeszyt 5 (2) 2006 str. 63–76
Mirosław Wasilewski, Marzena Chmielewska
FUNDUSZ UDZIAŁOWY A EFEKTYWNOŚĆ SPÓŁDZIELNI MLECZARSKICH
 
Zeszyt 5 (2) 2006 str. 77–86
Małgorzata Zajdel
POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH
 

Zanleziono 8 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).