SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Zeszyt 6 (1) 2007

Spis treści:

Zeszyt 6 (1) 2007 str. 5–14
Michał Borowy, Janina Sawicka
DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE OCHRONĘ KRAJOBRAZU KULTUROWEGO I PRZYRODNICZEGO W POLSCE NA PRZYKŁADZIE PILOTAŻOWEGO PROGRAMU LEADER+
 
Zeszyt 6 (1) 2007 str. 15–24
Paweł Chmieliński, Agnieszka Otłowska
WYBRANE UWARUNKOWANIA ROZWOJU POZAROLNICZEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ LUDNOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH
 
Zeszyt 6 (1) 2007 str. 25–33
Mahmud Geheder
PRODUKCJA I ZATRUDNIENIE W SEKTORZE ROLNYM W LIBII
 
Zeszyt 6 (1) 2007 str. 35–41
Lech Pałasz
TENDENCJE WZROSTU CEN ZIEMI ROLNEJ
 
Zeszyt 6 (1) 2007 str. 43–50
Joanna Olga Paliszkiewicz
KULTURA ORGANIZACYJNA WSPIERAJĄCA INNOWACYJNOŚĆ W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH
 
Zeszyt 6 (1) 2007 str. 51–60
Wojciech Pizło
MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA MARKETINGU INTERNETOWEGO W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
 
Zeszyt 6 (1) 2007 str. 61–70
Halina Powęska
ZMIANY NATĘŻENIA HANDLU TARGOWISKOWEGO W POLSCE W LATACH 1999–2004
 
Zeszyt 6 (1) 2007 str. 71–78
Bogdan M. Wawrzyniak, Bolesław Wojtasik
ANALIZA PRZEBIEGU I REALIZACJI PROGRAMÓW ROLNOŚRODOWISKOWYCH W LATACH 2004–2006
 

Zanleziono 8 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).