SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Zeszyt 6 (2) 2007

Spis treści:

Zeszyt 6 (2) 2007 str. 5–14
Aneta Bełdycka-Bórawska, Piotr Bórawski
POLITYKA CENOWA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
 
Zeszyt 6 (2) 2007 str. 15–26
Eugenia Czernyszewicz
WPŁYW NIEKTÓRYCH CECH KONSUMENTÓW NA ZAKUPY I SPOŻYCIE OWOCÓW POŁUDNIOWYCH W LUBLINIE
 
Zeszyt 6 (2) 2007 str. 27–35
Joanna Dynowska, Emil Rudowicz
ODDZIAŁYWANIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROZWÓJ LOKALNY GMIN
 
Zeszyt 6 (2) 2007 str. 37–52
Sławomir Juszczyk
CZY NALEŻY ROZSZERZYĆ ZASADĘ RACJONALNEGO GOSPODAROWANIA – ZAPROSZENIE DO DYSKUSJI
 
Zeszyt 6 (2) 2007 str. 53–60
Justyna Kołyska
OCENA FUNKCJONOWANIA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W PROGRAMOWANIU I REALIZACJI POLITYKI ROZWOJU WSI I ROLNICTWA POLSKI
 
Zeszyt 6 (2) 2007 str. 61–70
Iwona Kowalczuk
ZACHOWANIA NABYWCZE NA RYNKU ŻYWNOŚCI OSÓB W ŚREDNIM I STARSZYM WIEKU
 
Zeszyt 6 (2) 2007 str. 71–80
Stanisław Stańko, Radosław Lewandowski
TENDENCJE ZMIAN NA RYNKU WOŁOWINY I CIELĘCINY W POLSCE W LATACH 1990−2006
 
Zeszyt 6 (2) 2007 str. 81–95
Irena Łącka
ROLA KREDYTU PREFERENCYJNEGO W ROZWOJU WYBRANYCH GOSPODARSTW ROLNYCH POMORZA
 
Zeszyt 6 (2) 2007 str. 97–112
Stanisław Paszkowski
WPŁYW ZASOBÓW ZIEMI I ICH PRZESTRZENNEGO USYTUOWANIA NA CELE PRODUKCJI ROLNICZEJ ORAZ DOCHODY GOSPODARSTW ROLNYCH W POLSCE
 
Zeszyt 6 (2) 2007 str. 113–121
Lucyna Przezbórska
DETERMINANTY ROZWOJU AGROTURYSTYKI W POLSCE (NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH REGIONÓW)
 
Zeszyt 6 (2) 2007 str. 123–130
Jan Siekierski
WKŁAD LAUREATÓW NAGRODY NOBLA W DZIEDZINIE EKONOMII W ROZWÓJ NAUK EKONOMICZNO-ROLNICZYCH
 
Zeszyt 6 (2) 2007 str. 131–142
Olga Stefko
INWESTYCJE ORAZ ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA A ZMIANY W GOSPODARSTWACH PRODUKUJĄCYCH WARZYWA
 

Zanleziono 12 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).