SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Zeszyt 6 (3) 2007

Spis treści:

Zeszyt 6 (3) 2007 str. 3–10
V&#ra Be&#v&#&# ov&#
PERSPEKTYWY WPŁYWU PŁATNOŚCI ODDZIELONYCH OD PRODUKCJI NA ZMIANY STRUKTURALNE WE WSPÓŁCZESNEJ PRODUKCJI ROLNEJ
 
Zeszyt 6 (3) 2007 str. 11–21
Tomasz W. Bralewski, Roman Hołubowicz
SPRZEDAŻ OSOBISTA, PROMOCJA DODATKOWA ORAZ BUDOWANIE POZYTYWNEGO OBRAZU PRZEDSIĘBIORSTWA JAKO ELEMENT PROMOCJI OGRODNICZYCH FIRM NASIENNYCH NA RYNKU POLSKIM
 
Zeszyt 6 (3) 2007 str. 23–31
Gyula Dud&#s
FUNKCJONOWANIE ORGANIZACJI PRODUCENCKICH W SEKTORZE OWOCÓW I WARZYW W UNII EUROPEJSKIEJ
 
Zeszyt 6 (3) 2007 str. 33–40
Katalin Huzdik
TENDENCJE MIGRACYJNE W PAŃSTWACH WSCHODNIOEUROPEJSKICH PO AKCESJI DO UE
 
Zeszyt 6 (3) 2007 str. 41–48
Jaroslav J&#nsk&#, Petr Nov&#k
PORÓWNANIE CZESKICH I AUSTRIACKICH PRZEDSIĘBIORSTW ROLNICZYCH PO AKCESJI DO UE
 
Zeszyt 6 (3) 2007 str. 49–53
Renata Januszewska, Jacques Viaene
STRATEGICZNA ORIENTACJA W TURYSTYCE MAŁOPOLSKI POPRZEZ PRODUKTY REGIONALNE
 
Zeszyt 6 (3) 2007 str. 55–63
Veronika Kelle
WPŁYW AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ NA GOSPODARSTWA ROLNE W GMINIE BÉKÉS
 
Zeszyt 6 (3) 2007 str. 65–73
Dariusz Koreleski
STANDARD ŻYCIA A JAKOŚĆ ŻYCIA
 
Zeszyt 6 (3) 2007 str. 75–83
Iwona Kowalska
PROBLEMY ALOKACJI BUDŻETOWEJ W ROZWOJU LOKALNEGO SYSTEMU OŚWIATY
 
Zeszyt 6 (3) 2007 str. 85–94
Aleksandra Kurek
EUREPGAP – ZASADY CERTYFIKACJI I ICH REALIZACJA W PRAKTYCE
 
Zeszyt 6 (3) 2007 str. 95–98
Petra &#&# Nov&#, Miroslav Samek, Lucie Vopalkova-Skalska
RYNEK PRODUKTÓW ORGANICZNYCH W REPUBLICE CZESKIEJ PO WEJŚCIU DO UE
 
Zeszyt 6 (3) 2007 str. 99–104
Beata Szczecińska
WYKORZYSTANIE METODY LOGARYTMOWANIA W ANALIZIE PRZYCZYNOWEJ WYNIKU FINANSOWEGO PRZEDSIĘBIORSTW GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
 
Zeszyt 6 (3) 2007 str. 105–113
Katarzyna Szmidt
MOŻLIWOŚCI PRZEZNACZENIA SŁOMY NA CELE ENERGETYCZNE W OPINII ROLNIKÓW REGIONU LUBELSKIEGO
 
Zeszyt 6 (3) 2007 str. 115–120
Katalin Tak&#cs-Gy&#rgy
ASPEKTY EKONOMICZNE REDUKCJI ŚRODKÓW CHEMICZNYCH W ROLNICTWIE – PRZYSZŁOŚCIOWA ROLA ROLNICTWA PRECYZYJNEGO
 
Zeszyt 6 (3) 2007 str. 121–128
Ewa Tyran
PRODUKTY REGIONALNE I TRADYCYJNE JAKO WAŻNA CZĘŚĆ OFERTY TURYSTYKI WIEJSKIEJ
 

Zanleziono 15 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).