SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Zeszyt 6 (4) 2007

Spis treści:

Zeszyt 6 (4) 2007 str. 5–12
Agnieszka Biernat-Jarka, Natalia Wyszyńska
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA W POLSCE NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
 
Zeszyt 6 (4) 2007 str. 13–18
Sławomir Jarka
ANALIZA CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA EFEKTYWNOŚĆ GOSPODARSTW MLECZNYCH
 
Zeszyt 6 (4) 2007 str. 19–27
Karol Kukuła
Z PROBLEMATYKI BADAŃ NAD STRUKTURĄ AGRARNĄ W POLSCE W UJĘCIU PRZESTRZENNYM
 
Zeszyt 6 (4) 2007 str. 29–38
Wiesław Musiał
WARTOŚĆ GOSPODARCZA I PRZYRODNICZA EUROPEJSKICH GÓR
 
Zeszyt 6 (4) 2007 str. 39–47
Paweł Pięta
RENTY STRUKTURALNE JAKO INSTRUMENT ZMIANY STRUKTURY AGRARNEJ W POLSCE
 
Zeszyt 6 (4) 2007 str. 49–56
Wojciech Pizło
INSTYTUCJE W ŻYCIU SPOŁECZNO-EKONOMICZNYM – ZAGADNIENIA METODYCZNE
 
Zeszyt 6 (4) 2007 str. 57–62
Jacek Prochorowicz, Robert Rusielik
EFEKTYWNOŚĆ WZGLĘDNA PRODUKCJI ROŚLIN OLEISTYCH W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH W EUROPIE I NA ŚWIECIE W 2005 ROKU
 
Zeszyt 6 (4) 2007 str. 63–70
Janina Sawicka
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET WIEJSKICH W POLSCE I W POŁUDNIOWEJ DAKOCIE – BADANIA PORÓWNAWCZE
 
Zeszyt 6 (4) 2007 str. 71–81
Izabella Sikorska-Wolak
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ MIESZKAŃCÓW WSI NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH GMIN POGRANICZA WSCHODNIEGO W POLSCE
 
Zeszyt 6 (4) 2007 str. 83–93
Anna Skwara
TENDENCJE ZMIAN NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE
 
Zeszyt 6 (4) 2007 str. 95–103
Grzegorz Spychalski
WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI GRUP PRODUCENTÓW ROLNYCH W POLSKIEJ POLITYCE ROLNEJ
 
Zeszyt 6 (4) 2007 str. 105–115
Agata Szewczyk
ANALIZA OPŁACALNOŚCI OUTSOURCINGU USŁUG TRANSPORTOWYCH NA PRZYKŁADZIE LUBELSKIEJ SPÓŁDZIELNI USŁUG MLECZARSKICH
 
Zeszyt 6 (4) 2007 str. 117–124
Elżbieta Tomkiewicz, Anna Zając
ŻYWNOŚĆ MODYFIKOWANA GENETYCZNIE W OPINII KONSUMENTÓW
 
Zeszyt 6 (4) 2007 str. 125–131
Harun U&#ak
KIERUNKI ZMIAN W PRZEMYŚLE MIĘSNYM – PRODUKCJA, KONSUMPCJA, HANDEL
 

Zanleziono 14 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).