SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Zeszyt 7 (1) 2008

Spis treści:

Zeszyt 7 (1) 2008 str. 5–14
Agnieszka Biernat-Jarka, Ewa Grzymska
POZIOM INNOWACYJNOŚCI W POLSCE NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW Z WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
 
Zeszyt 7 (1) 2008 str. 15–24
Piotr Bórawski
ROZWÓJ GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH W POLSCE
 
Zeszyt 7 (1) 2008 str. 25–32
Paweł Chmieliński, Agnieszka Otłowska
PRZEMIANY W SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ STRUKTURZE LUDNOŚCI BEZROLNEJ W LATACH 2000–2005
 
Zeszyt 7 (1) 2008 str. 33–44
Jacek Chotkowski
CZYNNIKI RYNKOWE W ROZWOJU ROLNICZEJ PRODUKCJI NASIENNEJ (NA PRZYKŁADZIE ZIEMNIAKA)
 
Zeszyt 7 (1) 2008 str. 45–58
Mariola Chrzanowska, Dorota Witkowska, Jennifer Foo
PRZEWIDYWANIE SPŁATY KREDYTU W KRAJU TRANSFORMACJI GOSPODARCZEJ: PORÓWNANIE MODELI LOGITOWYCH I SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH
 
Zeszyt 7 (1) 2008 str. 59–65
Nina Drejerska, Janina Sawicka
BEZROBOCIE NA OBSZARACH WIEJSKICH JAKO PRZESZKODA ROZWOJU LOKALNEGO I REGIONALNEGO
 
Zeszyt 7 (1) 2008 str. 67–82
Lucy Ellis, Michael Ireland
DOMY WAKACYJNE: MILCZĄCY KRYZYS
 
Zeszyt 7 (1) 2008 str. 83–90
Agnieszka Ginter, Stanisław Szarek
SYTUACJA DOCHODOWA PRODUCENTÓW ZIEMNIAKÓW SKROBIOWYCH W POLSCE
 
Zeszyt 7 (1) 2008 str. 91–101
Nassar Ali Grepay
ZNACZENIE ROLNICTWA W PROCESIE DYWERSYFIKACJI GOSPODARKI LIBIJSKIEJ
 
Zeszyt 7 (1) 2008 str. 103–110
Marian Podstawka
OCENA EFEKTÓW DOCHODOWYCH SYSTEMU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W POLSCE
 
Zeszyt 7 (1) 2008 str. 111–121
Halina Powęska
HANDEL PRZYGRANICZNY W POLSCE NA POCZĄTKU XXI WIEKU
 
Zeszyt 7 (1) 2008 str. 123–133
Grzegorz Spychalski
PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE W POLSCE W KONTEKŚCIE REFORMY WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ
 
Zeszyt 7 (1) 2008 str. 135–139
Beata Szczecińska
ZASTOSOWANIE METODY POSZUKIWANIA LOGARYTMU W ANALIZIE PRZYCZYNOWEJ WYNIKÓW FINANSOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO
 
Zeszyt 7 (1) 2008 str. 141–145
Bernd-Joachim Schuller
STANDARD ŻYCIA A JAKOŚĆ ŻYCIA – KOMENTARZ DO ARTYKUŁU DARIUSZA KORELESKIEGO
 

Zanleziono 14 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).