SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Zeszyt 7 (2) 2008

Spis treści:

Zeszyt 7 (2) 2008 str. 5–12
Nina Drejerska
STATUS MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW WIEJSKICH NA RYNKU PRACY
 
Zeszyt 7 (2) 2008 str. 13–22
Krzysztof Zmarzłowski, Piotr Jałowiecki
OCENA ZRÓŻNICOWANIA STANU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE W UJĘCIU WOJEWÓDZKIM W LATACH 1999–2006
 
Zeszyt 7 (2) 2008 str. 23–35
Marzena Kacprzak, Teresa Mikulska
FRANCHISING W TURYSTYCE NA PRZYKŁADZIE BIURA PODRÓŻY TUI
 
Zeszyt 7 (2) 2008 str. 37–54
Irena Łącka
SUKCES KONSOLIDACJI W POLSKIM SEKTORZE MIĘSNYM NA PRZYKŁADZIE PKM DUDA
 
Zeszyt 7 (2) 2008 str. 55–67
Anna Majchrzak
ZRÓŻNICOWANIE ROZWOJU ROLNICTWA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W PRZEKROJU GMIN
 
Zeszyt 7 (2) 2008 str. 69–79
Wojciech Pizło
INSTYTUCJE MEZO W PRZESTRZENI ŻYCIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO
 
Zeszyt 7 (2) 2008 str. 81–90
Piotr Prus, Bogdan Wawrzyniak
ZMIANY W SPOSOBIE KREDYTOWANIA ROLNICTWA PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ
 
Zeszyt 7 (2) 2008 str. 91–101
Grzegorz Spychalski
KRAJOWE INSTRUMENTY WSPIERANIA ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE
 
Zeszyt 7 (2) 2008 str. 103–113
Bolesław Wojtasik
ANALIZA WSPARCIA DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ NA OBSZARACH O NIEKORZYSTNYCH WARUNKACH GOSPODAROWANIA W RAMACH PROW W LATACH 2004–2006
 

Zanleziono 9 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).