SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Zeszyt 7 (3) 2008

Spis treści:

Zeszyt 7 (3) 2008 str. 5–12
Wiesława Cieślewicz
DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W POLSCE
 
Zeszyt 7 (3) 2008 str. 13–23
Agnieszka Deresz, Marian Podstawka
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH: PROGRESYWNY CZY LINIOWY? –NA PRZYKŁADZIE MIASTA SIEDLCE I POWIATU SIEDLECKIEGO
 
Zeszyt 7 (3) 2008 str. 25–32
Agata Grużewska
WPŁYW WARTOŚCI BIOLOGICZNEJ JAJ NA EFEKTYWNOŚĆ LĘGÓW PISKLĄT
 
Zeszyt 7 (3) 2008 str. 33–40
Radosław Lewandowski
KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARSTW ROLNYCH W POLSCE NA TLE INNYCH KRAJÓW UE W LATACH 2002–2007
 
Zeszyt 7 (3) 2008 str. 41–49
&#tefan Majt&#n, Daniela Ryb&#rov&#
IDENTYFIKACJA RYZYKA I ZNACZENIE UBEZPIECZEŃ W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 
Zeszyt 7 (3) 2008 str. 51–66
Małgorzata Matlegiewicz
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI AGROTURYSTYCZNEJ
 
Zeszyt 7 (3) 2008 str. 67–79
Zbigniew Nasalski, Bogumił Rychlik, Tadeusz Sadowski
EFEKTYWNOŚĆ PRZESTAWIANIA UPRAWY ROŚLIN Z METODY KONWENCJONALNEJ NA SYSTEM ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO
 
Zeszyt 7 (3) 2008 str. 81–88
Marek Nowak, Krystyna Szybiga
RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH W KONTEKŚCIE ZAOPATRZENIA MIAST DOLNEGO ŚLĄSKA
 
Zeszyt 7 (3) 2008 str. 89–97
Paweł Pięta, Iwona Pomianek
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH W WYBRANYCH GMINACH PODREGIONU OLSZTYŃSKIEGO
 
Zeszyt 7 (3) 2008 str. 99–108
Anna Skwara
PRZYSZŁOŚĆ ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH W ŚWIETLE REFORMY WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ UE
 
Zeszyt 7 (3) 2008 str. 109–119
Grzegorz Spychalski
EWOLUCJA POLITYKI UNII EUROPEJSKIEJ WOBEC WSI I ROLNICTWA W NOWYM OKRESIE PROGRAMOWANIA (2007–2013)
 
Zeszyt 7 (3) 2008 str. 121–129
Lech Taracha
WKŁAD PROGRAMU AKTYWIZACJI OBSZARÓW WIEJSKICH W KSZTAŁTOWANIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W LATACH 2002–2005
 
Zeszyt 7 (3) 2008 str. 131–142
Marek Tomaszewski
CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA BUDŻETU ZADANIOWEGO W GMINACH I MIASTACH NA PRAWACH POWIATU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
 
Zeszyt 7 (3) 2008 str. 143–159
Jolanta Zieziula
STAN I PERSPEKTYWY POLSKIEJ GOSPODARKI RYBNEJ (LATA 2004–2013)
 

Zanleziono 14 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).