SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Zeszyt 7 (4) 2008

Spis treści:

Zeszyt 7 (4) 2008 str. 5–15
Tuna Alemdar, Hilal I&#ik
WYDAJNOŚĆ TECHNICZNA GOSPODARSTW ROLNYCH Z UPRAWĄ ORZESZKÓW ZIEMNYCH W TURCJI
 
Zeszyt 7 (4) 2008 str. 17–25
Ali Berk, Baran Ya&#ar
SZANSE PRODUKCJI BIOPALIW NA OBSZARACH WIEJSKICH W TURCJI
 
Zeszyt 7 (4) 2008 str. 27–34
Beata Będzik
BARIERY I MOŻLIWOŚCI GENEROWANIA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE
 
Zeszyt 7 (4) 2008 str. 35–52
Marian Podstawka, Agnieszka Deresz
OPODATKOWANIE NAJMU (I DZIERŻAWY) NIERUCHOMOŚCI
 
Zeszyt 7 (4) 2008 str. 53–64
Katarzyna Gralak
WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW ZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO W DOSKONALENIU POTENCJAŁU INSTYTUCJONALNEGO ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ W POLSCE
 
Zeszyt 7 (4) 2008 str. 65–75
Ryszard Jurkowski
OGÓLNE WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIOWYCH
 
Zeszyt 7 (4) 2008 str. 77–86
Krzysztof Kandefer
WYKORZYSTANIE E-TECHNOLOGII W SEKTORZE MSP NA POMORZU
 
Zeszyt 7 (4) 2008 str. 87–95
Zofia Kołoszko-Chomentowska
KWESTIA CZYNNIKA LUDZKIEGO W ROLNICTWIE
 
Zeszyt 7 (4) 2008 str. 97–106
Sylwester Kozak
ODDZIAŁYWANIE KRYZYSU SUB-PRIME NA DOCHODOWOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ
 
Zeszyt 7 (4) 2008 str. 107–121
Irena Łącka
BARIERY ROZWOJU INNOWACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH POMORZA ZACHODNIEGO
 
Zeszyt 7 (4) 2008 str. 123–135
Mieczysław Łozowski
OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW ROLNICZYCH
 
Zeszyt 7 (4) 2008 str. 137–145
&#tefan Majt&#n, Daniela Ryb&#rov&#
PRZESŁANKI OCENY RYZYKA
 
Zeszyt 7 (4) 2008 str. 147–154
Krzysztof Wiktorowski
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH W REGIONIE ZACHODNIOPOMORSKIM
 
Zeszyt 7 (4) 2008 str. 155–162
Dorota Witkowska, Dorota Żebrowska-Suchodolska
BADANIE EFEKTYWNOŚCI GPW NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH INDEKSÓW: TEST AUTOKORELACJI1
 

Zanleziono 14 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).