SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Zeszyt 8 (1) 2009

Spis treści:

Zeszyt 8 (1) 2009 str. 5–16
M&#ria Bl&#hov&#, Anna Majt&#nov&#
REZERWY TECHNICZNE W USŁUGACH UBEZPIECZENIOWYCH – PORÓWNANIA KRAJOWYCH LIMITÓW W WYBRANYCH PAŃSTWACH UE
 
Zeszyt 8 (1) 2009 str. 17–24
Jarosław Figurski, Edmund Lorencowicz
OCENA WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UNIJNYCH W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH W POLSCE W LATACH 2005–2007
 
Zeszyt 8 (1) 2009 str. 25–28
Ryszard Jurkowski
ELASTYCZNE WARUNKI UMOWY O PRACĘ JAKO FORMA REDUKCJI KOSZTÓW PRACY
 
Zeszyt 8 (1) 2009 str. 39–47
Marzena Kacprzak
AKTYWNA POLITYKA NA RYNKU PRACY W POLSCE
 
Zeszyt 8 (1) 2009 str. 49–64
Sylwester Kozak
POLITYKA EKONOMICZNEJ I INSTYTUCJONALNEJ INTEGRACJI NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZE STREFĄ EURO
 
Zeszyt 8 (1) 2009 str. 65–76
Aleksandra Lubańska
OCENA WSPÓŁPRACY Z HIPERMARKETAMI – OPINIE PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW
 
Zeszyt 8 (1) 2009 str. 77–87
Łukasz Satoła
ZNACZENIE FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ WE WSPIERANIU ROZWOJU LOKALNEGO
 
Zeszyt 8 (1) 2009 str. 89–102
Bernd-Joachim Schuller
STANDARD I JAKOŚĆ ŻYCIA W UNII EUROPEJSKIEJ I KRAJACH STOWARZYSZONYCH
 
Zeszyt 8 (1) 2009 str. 103–109
Aleksandra Wicka
OCENA WARTOŚCI RYNKU OBOWIĄZKOWYCH UBEZPIECZEŃ UPRAW W ROLNICTWIE POLSKIM W ŚWIETLE USTAWY O DOPŁATACH DO UBEZPIECZEŃ UPRAW ROLNYCH I ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
 

Zanleziono 9 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).