SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Zeszyt 8 (3) 2009

Spis treści:

Zeszyt 8 (3) 2009 str. 5–11
Katarzyna Banaś
OCENA ZAPLECZA PRODUKCYJNEGO ŻYWCA KURCZĄT BROJLERÓW NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH FERM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO I ŚLĄSKIEGO
 
Zeszyt 8 (3) 2009 str. 13–24
Wawrzyniec Czubak, Ewa Kiryluk-Dryjska
REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE AKTYWNOŚCI ROLNIKÓW W UBIEGANIU SIĘ O ŚRODKI STRUKTURALNE UE PRZEZNACZONE NA ROZWÓJ ROLNICTWA W POLSCE W LATACH 2004–2006
 
Zeszyt 8 (3) 2009 str. 25–35
Stanisław Gawłowski, Paweł Mickiewicz
RENTY STRUKTURALNE W PROGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007–2013
 
Zeszyt 8 (3) 2009 str. 37–44
Monika Jaworska, Lidia Luty
OCENA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATÓW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
 
Zeszyt 8 (3) 2009 str. 45–55
Marzena Kacprzak
KREOWANIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRZEZ GMINNE SAMORZĄDY
 
Zeszyt 8 (3) 2009 str. 57–67
Grażyna Krzyminiewska
WIEDZA EKONOMICZNA I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ
 
Zeszyt 8 (3) 2009 str. 69–75
Radosław Lewandowski, Anna Skwara
STRATEGIA ROZWOJU ROLNICTWA JAKO INSTRUMENT REALIZACJI CELÓW POLITYKI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ POLSKI
 
Zeszyt 8 (3) 2009 str. 77–85
Renata Matysik-Pejas, Tomasz Wojewodzic
ROLA KANAŁÓW PRZEPŁYWU INFORMACJI W MARKETINGU TERYTORIALNYM
 
Zeszyt 8 (3) 2009 str. 87–98
Monika Mejszelis
POSTAWY ROLNIKÓW WOBEC MOŻLIWOŚCI NABYWANIA NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI W RAMACH POMOCY PUBLICZNEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
 
Zeszyt 8 (3) 2009 str. 99–105
Anna Milewska
POMOC PUBLICZNA W ROLNICTWIE – WYBRANE ASPEKTY
 
Zeszyt 8 (3) 2009 str. 107–116
Anna Nowak
KWALIFIKACJE ROLNIKÓW CZYNNIKIEM ROZWOJU GOSPODARSTW ROLNYCH
 
Zeszyt 8 (3) 2009 str. 117–123
Luiza Ossowska
ZMIANY POZIOMU ZASOBÓW LUDZKICH OBSZARÓW WIEJSKICH POMORZA ŚRODKOWEGO
 
Zeszyt 8 (3) 2009 str. 125–133
Dagmara K. Zuzek
POLITYKA GOSPODARCZA WOBEC MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW A ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH
 

Zanleziono 13 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).