SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Zeszyt 9 (1) 2010

Spis treści:

Zeszyt 9 (1) 2010 str. 5–14
Ali Berk, Harun U&#ak
ROZWÓJ I KIERUNKI ZMIAN STRUKTURALNYCH W POLITYCE UBEZPIECZEŃ ROLNICZYCH W TURCJI
 
Zeszyt 9 (1) 2010 str. 15–21
Beata Będzik
DEFICYT KAPITAŁU SPOŁECZNEGO ZWIASTUNEM NADCHODZĄCYCH KŁOPOTÓW
 
Zeszyt 9 (1) 2010 str. 23–28
Agnieszka Biernat-Jarka, Ewa Grzymska
BARIERY WZROSTU INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE NA PRZYKŁADZIE FIRM SEKTORA MSP
 
Zeszyt 9 (1) 2010 str. 29–37
Antoni Bombik, Anna Marciniuk-Kluska
WSKAŹNIKI W MODELOWANIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
 
Zeszyt 9 (1) 2010 str. 39–47
Beata Domańska-Szaruga, Edyta Hołoweńko
WSPÓŁCZESNE NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM NA PRZYKŁADZIE OPROGRAMOWANIA CRM GRUPY KAPITAŁOWEJ COMARCH S.A.
 
Zeszyt 9 (1) 2010 str. 49–59
Mahmud A. Geheder, Mohamed S. Moussa, Emhemed R. Shnibesh, Abdulhamid A. Yousef
ZNACZENIE HANDLU Z UE W ROZWOJU LIBIJSKIEJ GOSPODARKI
 
Zeszyt 9 (1) 2010 str. 61–72
Zbigniew Gołaś, Stanisław Paszkowski
STRUKTURA I DETERMINANTY RENTOWNOŚCI KAPITAŁU WŁASNEGO W ROLNICTWIE KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
 
Zeszyt 9 (1) 2010 str. 73–86
Elżbieta Goryńska-Goldmann
TENDENCJE ZMIAN W KONSUMPCJI PIECZYWA W POLSCE
 
Zeszyt 9 (1) 2010 str. 87–96
Ryszard Jurkowski
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY WYRZĄDZANE PRZEZ PRACOWNIKÓW W ICH OPINIACH – WYNIKI BADAŃ
 
Zeszyt 9 (1) 2010 str. 97–104
Janina Sawicka
WSPIERANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH – TEORIA I PRAKTYKA
 
Zeszyt 9 (1) 2010 str. 105–111
Janina Szewczyk
WYPOSAŻENIE GOSPODARSTW INDYWIDUALNYCH W MASZYNY ROLNICZE W MAŁOPOLSCE
 
Zeszyt 9 (1) 2010 str. 113–122
Jarosław Świstak, Aleksandra Wicka
NEUROMARKETING – „ŚCIEŻKA DOSTĘPU” DO ZACHOWAŃ KONSUMENTA?
 
Zeszyt 9 (1) 2010 str. 123–130
Emilia U. Wróblewska
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA MAŁYCH GMIN POLSKI WSCHODNIEJ NA PRZYKŁADZIE GMINY RYKI
 
Zeszyt 9 (1) 2010 str. 131–137
Anna J. Zielińska
ANALIZA STRATEGICZNA BRANŻY MIĘSNEJ W WIELKOPOLSCE Z WYKORZYSTANIEM METODY SWOT
 
Zeszyt 9 (1) 2010 str. 139–147
Jolanta Zieziula
EKOSYSTEMOWE PODEJŚCIE DO RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO A EKOOZNAKOWANIE RYB I ICH PRZETWORÓW
 
Zeszyt 9 (1) 2010 str. 149–156
Alina Źróbek-Różańska, Sabina Źróbek
SZANSE REGIONALNEGO WZROSTU GOSPODARCZEGO NA TLE STRATEGII ZAOPATRZENIOWO-HANDLOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO (NA PRZYKŁADZIE WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO)
 

Zanleziono 16 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).