SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Zeszyt 9 (2) 2010

Spis treści:

Zeszyt 9 (2) 2010 str. 5–15
Karolina Babuchowska, Renata Marks-Bielska
WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH ZE ŚRODKÓW PROW 2007–2013
 
Zeszyt 9 (2) 2010 str. 17–28
Katarzyna Banasiak
ZACHOWANIA INWESTORÓW W WARUNKACH GLOBALNEGO KRYZYSU FINANSOWEGO
 
Zeszyt 9 (2) 2010 str. 29–39
Jolanta Bojarszczuk, Jerzy Księżak
OCENA ZASOBÓW CZYNNIKÓW PRODUKCJI ORAZ EFEKTYWNOŚCI ICH WYKORZYSTANIA W GOSPODARSTWACH MLECZNYCH POŁOŻONYCH W TRZECH REJONACH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
 
Zeszyt 9 (2) 2010 str. 41–47
Agnieszka Brelik
DORADZTWO ROLNICZE I JEGO ROLA W ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI AGROTURYSTYCZNEJ
 
Zeszyt 9 (2) 2010 str. 49–59
Magdalena Chmura
OCENA WSPARCIA FINANSOWEGO Z UNII EUROPEJSKIEJ W OPINII ROLNIKÓW Z POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
 
Zeszyt 9 (2) 2010 str. 61–69
Alina Daniłowska
ROLA POMOCY KRAJOWEJ WE WSPIERANIU PRZEDSIĘBIORSTW PRZETWÓRSTWA ROLNO-SPOŻYWCZEGO W WARUNKACH CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ
 
Zeszyt 9 (2) 2010 str. 71–82
Piotr Gabryjończyk, Magdalena Iwańska
STAN I KIERUNKI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARZE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „KRZEMIENNY KRĄG”
 
Zeszyt 9 (2) 2010 str. 83–90
Gabriel Główka
OBLIGACJE JAKO INSTRUMENT FINANSOWANIA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH POLSKICH SAMORZĄDÓW
 
Zeszyt 9 (2) 2010 str. 91–100
Sławomir Kalinowski, Barbara Kiełbasa
ZNACZENIE USŁUG DORADCZYCH W KREOWANIU AKTYWNOŚCI INWESTYCYJNEJ PRODUCENTÓW ROLNYCH
 
Zeszyt 9 (2) 2010 str. 101–109
Katarzyna Czerwińska, Krystyna Krzyżanowska
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW
 
Zeszyt 9 (2) 2010 str. 111–119
Izabela Kurtyka
AGROTURYSTYKA JAKO FORMA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA TERENIE PARKU KRAJOBRAZOWEGO DOLINA BARYCZY
 
Zeszyt 9 (2) 2010 str. 121–139
Maria Jolanta Orłowska
SYTUACJA DOCHODOWA GOSPODARSTW O RÓŻNYM KIERUNKU PRODUKCJI
 
Zeszyt 9 (2) 2010 str. 141–151
Anna J. Parzonko
DORADZTWO A ZACHOWANIA PRZEDSIĘBIORCZE NA OBSZARACH WIEJSKICH
 
Zeszyt 9 (2) 2010 str. 153–162
Joanna Rakowska
UDZIAŁ SEKTORA MSP W REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH WYBRANYCH DZIAŁAŃ SPO WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2004–2006 NA OBSZARACH WIEJSKICH
 
Zeszyt 9 (2) 2010 str. 163–172
Marcin Ratajczak
KONDYCJA EKONOMICZNA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Z OBSZARÓW WIEJSKICH WARMII I MAZUR
 
Zeszyt 9 (2) 2010 str. 173–190
Anna Piechna, Małgorzata Renigier-Biłozor
WYZWANIA MARKETINGU TERYTORIALNEGO A KREOWANIE TOŻSAMOŚCI MIAST W POLSCE
 
Zeszyt 9 (2) 2010 str. 191–197
Tomasz Rokicki
STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WŚRÓD HODOWCÓW OWIEC
 
Zeszyt 9 (2) 2010 str. 199–210
Łukasz Satoła
OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ GMIN WIEJSKICH W POLSCE W LATACH 2006–2008
 
Zeszyt 9 (2) 2010 str. 211–222
Anna Sieczko, Leszek Sieczko
WYKORZYSTANIE PORTALU ALLEGRO W E-BIZNESIE SKIEROWANYM DO ROLNIKÓW
 
Zeszyt 9 (2) 2010 str. 223–228
Agnieszka Wojewódzka
POSTAWY PRZEDSTAWICIELI WŁADZ GMIN I ICH ZNACZENIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO
 
Zeszyt 9 (2) 2010 str. 229–240
Dariusz Zając
WIELOFUNKCYJNOŚĆ GOSPODARSTW ROLNIKÓW-PRZEDSIĘBIORCÓW
 
Zeszyt 9 (2) 2010 str. 241–249
Jan Zawadka
FINANSOWANIE I POZIOM ZWROTU WYDATKÓW PONIESIONYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI AGROTURYSTYCZNEJ NA LUBELSZCZYŹNIE
 
Zeszyt 9 (2) 2010 str. 251–260
Sławomir Zawisza, Małgorzata Dończyk
UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA PRZYKŁADZIE GMINY GOSTYCYN
 

Zanleziono 23 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).